Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Boots-direktør Margrethe Sunde utvider for å stå bedre rustet i konkurransen mot Apotek1. (Foto: Jon Vaag Eikeland)

Ruster til apotekkrig

Den 13. november kommer Apotek1 til Oasen for å ta opp kampen med Boots. Sistnevnte svarer konkurrenten med å doble kundearealet.

– Kundene ønsker et bredest mulig tilbud. Det får de nå, sier senterleder Eva Nielsen.

Om drøye seks uker får Boots selskap på Oasen av Apotek1, en konkurransesituasjon som normalt ville medført et betydelig omsetningsfall og truet arbeidsplasser, i følge Boots’ administrerende direktør Margrethe Sunde.

– Det ga oss i praksis to valg. Enten å nedskalere driften, eller satse ytterligere. Vi har valgt å investere i større lokaler og flere ansatte, sier Boots-direktøren.

Boots har utvidet ved å overta de gamle banklokalene til DNB, som tidligere lå vegg i vegg med apoteket. Lørdag formiddag var det klart for nyåpning.

– Dette er nå landets største apotek, forteller administrerende direktør Margrethe Sunde.

Børs og katedral

Det nye lokalet, som er på over 600 kvadratmeter, er inndelt i seksjoner med fargekoder. Helsedelen er grønn, seksjonen for hudpleieproduker er blå, mens beuty-delen er rosa. Det er de to sistnevnte seksjonene som er plassert i det tidligere banklokalet. Denne inndelingen er felles for alle Boots-apotekene.

– Det skal være lett å finne frem. Kundene skal ikke behøve å lete etter medisin i samme hjørne av butikken som folk handler maskara, sier Sunde.

Boots-direktøren forteller at det er kosmetikk, helse- og skjønnhetsprodukter som er de mest innbringende salgsvarene for apoteket.

– Det moderne apotekvesenet presses mellom børs og katedral. Jeg brenner for riktig og rasjonell legemiddelbruk, men vi tjener ikke nok på legemidler alene, sier Sunde, som selv er utdannet farmasøyt.

Bleieskift i bankhvelv

Det er også et fysisk skille mellom den tradisjonelle apotek-delen og skjønnhetsproduktene. Det gamle bankhvelvet som står midt i det utvidede lokalet lot seg ikke rive, og er i stedet innredet som stellerom med ammekrok. Der vil småbarnsforeldrene også finne informasjonsbrosjyrer om vanlige barnesykdommer og få faglige råd.

Boots tilbyr også ulike helsesjekker, inkludert scanning av føflekker og blodtrykksmåling.

– Det senker terskelen for å la seg undersøke, hevder apoteker Gisle Solhaug, som vil stå for den daglige ledelsen av apoteket.

Sunde forteller at Boots på dette området ser til søsterapotekene i England, der apotekene har en større rolle i folks helsetilbud enn tilfellet har vært her til lands.

Apotekets ansatte kan også glede seg over en ny robot som vil hente ut reseptbelagte medisiner fra lageret. Roboten skal redusere mulighetene for feil og sørge for en hurtigere behandling av resepter.

– Min ambisjon er at det siste apoteket vi åpner også skal være det beste, med mest innovasjon. Det er i hvert fall Boots Fyllingsdalen, sier Sunde.

Snart ferdig

I minuttene før rullegitteret ble hevet og snoren klippet, dannet det seg lange køer av nysgjerrige og kjøpelystne fyllingsdøler.

Blant kundene på åpningsdagen var senterleder Eva Nielsen, som kunne konstatere at enda en brikke nå er på plass før Oasen skal nyåpne 13. november.

– Dette er en helt ny måte å drive apotek på og det er jo et fantastisk oppmøte, til tross for mye byggevirksomhet her, sier Nielsen, med referanse til de to broene som bygges like ved og over apoteket.

Broene skal sikre god kundeflyt i andre etasje, der Elkjøp og MX Sport flytter inn i november.

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker