Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Helsebyråd Hilde Onarheim (H) stod for den offisielle åpningen.

Ny helsestasjon åpnet på Oasen

I mai flyttet helsestasjonen og tre andre kommunale enheter på Oasen inn i nye lokaler. 25. august var det duket for offisiell åpning ved helsebyråd Hilde Onarheim (H).

Helsebyråden gratulerte de ansatte med lyse, trivelige og moderne lokaler, som hun mener vil gi et løft for både ansatte og brukere.

Det er vel et år siden jeg var på besøk i de gamle lokalene, og så da at det var ganske kummerlig der. Nå er det én dør inn til et moderne, lett tilgjengelig og stort fagmiljø.  Det vil komme innbyggerne i Fyllingsdalen til gode og bidra til erfaringsutveksling på tvers av etatene, sa Onarheim.

Sammenslåing

Flytteprosessen innebærer at Varden helsestasjon slås sammen med helsestasjonen på Oasen. Der skal de dele lokaler med Hjemmesykepleien, Botjenester for utviklingshemmede og Forvaltningsenheten sone vest. Oasen legesenter er allerede på plass i samme etasje, der også senterledelsen vil ha kontorer. Inngangen til helsestasjonen er ved McDonald´s.

Tidligere har de kommunale enhetene vært plassert i samme korridor, men med ulike innganger og venteværelser. Da hadde de ett møterom på deling. I den nye løsningen er dette økt til fire.

De gamle lokalene pusses nå opp for å huse nye butikker og skal knyttes sammen med kafeen i andre etasje med en gangbro.

Det var senterledelsen som ønsket at vi skulle flytte, men dette er bare positivt. De nye lokalene har en bedre utforming og er mye lysere, sier Rita Midtbø ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Fyllingsdalen.

Hun forteller at det fortsatt gjenstår noen småting, men at helsestasjonen har blitt et triveligere sted å være, og at de har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra brukerne.

Også Gunn Bakstad, soneleder for Hjemmesykepleien, er fornøyd.

Vi merker at det er bedre luft her enn i de gamle og trange lokalene vi flyttet fra, sier hun.

Bedre romløsning

De nye lokalene rommer ikke flere kvadratmeter enn de forrige, men etatene har selv fått komme med innspill til romløsningene, noe gir en mer effektiv arealbruk.

– De nå fraflyttede lokalene var tidligere en gammel møbelforretning med lite funksjonelle løsninger, forteller Håkon Gjelsvik. Han er spesialrådgiver for kommunaldirektøren og har vært sentral i planleggingen av den nye løsningen.

Etatene har holdt åpent i de nye lokalene siden mai, men har valgt å vente med den offisielle åpningen på grunn av ferieavvikling. Flyttingen medførte at helsestasjonen holdt stengt to dager i mai. Det var da helsestasjonen på Bønes som betjente brukerne som normalt går på Oasen.

Midtbø tror ikke det vil by på problemer at helsestasjonen på Varden nå er flyttet til kjøpesenteret.

Helsestasjonen der var betjent av en helsesøster. Hvis hun ikke var tilstede var den stengt. Nå vil det alltid være noen på jobb. Dessuten er folk mer mobile nå enn tidligere, så det tror jeg vil gå veldig fint.

Av

Jon Vaag Eikeland

jon@sydvesten.no

Relaterte saker