Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Den nye fisketrappen i Sæleelva er bygget i betong, og har fått store fine kulper som sjøørreten kan bruke for å komme seg opp til nye gyteområder. (Foto: Henning Jensen)

  • Fyllingsdalen Historielag har gjort en kjempeinnsats med å rydde elven for boss på dugnad. Fremdeles gjenstår noen strekninger. Hvis fisken skal få gode gyteforhold over fisketrappen må folk slutte å dumpe handlevogner, sykler og boss i den flotte elven.

  • Foran den nye fisketrappen er det bygget et platå med store flate steiner.

Gledelig overrasket over fisketrappen

– Det er veldig gledelig med den nye fisketrappen i Sæleelva. Jeg er overrasket over at den har allerede står ferdig, sier styreleder, Tor Stokke, i Fyllingsdalen Historielag.

Medlemmene i Fyllingsdalen Historielag har hatt flere dugnader langs Sæleelva for å rydde elven og turstien langs elven for boss. Det har vært stor interesse i historielaget for arbeidet med å få den flotte elven frem i lyset igjen. Mange av dem som deltok på dugnadene har gode minner fra fisket i Sæleelva fra sine barne- og ungdomsår. Den aktive gjengen historieinteresserte fyllingsdøler har, foruten rydding av boss, kjøpt inn en motorsag og beskåret trær og busker langs øvre del av elven.

– Formidabel jobb

Nå er begeistringen stor. Byens andre fisketrapp står nå ferdig i Sæleelva, og historielaget er imponert over hvor fort fisketrappen ble bygget.

– Grønn Etat har gjort en formidabel jobb med å bygge fisketrappen og sette i stand elven. Vi setter pris på at kommunen har så gode planer for Sælenvassdraget, og at ambisjonene for å få fisken tilbake i elven er så høye. Fyllingsdalen Historielag kommer til å fortsette å jobbe dugnad langs elven. Gjenåpningen og opprustningen av vassdraget er vårt hovedprosjekt nå, sier Stokke.

Han tror mange som bor i Fyllingsdalen har «glemt» hvor flott vassdraget kan være som friluftsområde.

– Mange som bor i Fyllingsdalen vet ikke om hvor godt fisket har vært i Sæleelva i tidligere tider. Nå ser vi for oss å rydde mer boss og vegetasjon nedover elven. Vi skal gjøre turstien triveligere og beskjære busker og trær. Vi håper at mange flere vil bruke området til friluftsaktiviteter, fiske og turgåing, sier Stokke.

Sjøørret og ål

Sæleelva en av de viktigste sjøørretbekken i Bergen. Cirka 800 meter opp i bekken er det en stor betongkanal hvor vann fra Ortuvatnet kommer inn i Sæleelva. Kanalen har til nå hindret fisken i å komme seg lengre opp i elven.

Den nye fisketrappen gir sjøørret og ål tilgang til en ny bekkestrekning på rundt 260 meter som vil øke tilgjengelig gyte- og oppvekstarealer for sjøørreten og ålen. Før fisketrappen sto ferdig var rundt 70 prosent av sjøørretens opprinnelige gyteområder i vassdraget ikke tilgjengelig for fisken.

Fisketrappen er det første av flere tiltak i vassdraget.

Statens vegvesen jobber med en gjenåpning av bekken i retning Løvåstjørna, og Grønn etat undersøker nå muligheten for å gjenåpne det gamle utløpet fra Ortuvatnet forbi Sælen skole. Dersom disse tiltakene gjennomføres vil sjøørreten kunne ta i bruk store deler av sitt opprinnelige gyteområde i Sælenvassdraget.

– Planene er veldig gode. Jeg håper bare kommunen finner penger til å gjenåpne elven opp til Ortuvatnet. Dette koster mye penger, forteller Stokke.

Det er Bergen Bydrift som har bygget fisketrappen for Grønn Etat.

– Stein fra Modalen

– Vi er svært fornøyd med fremdriften i dette prosjektet. Vi har støpt fisketrapper som gjør det enklere for fisken å bevege seg oppover. Underlaget i trappene er elvestein hentet fra Modalen, sier prosjektleder Trond Hjelmeland i Bergen Bydrift.

Det vil kunne ta flere år før sjøørreten for fullt tar i bruk bekkestrekningen over den nye fisketrappen, men på sikt vil tettheten av fisk øke. Flere ungfisk i Sælenvassdraget vil igjen gi mer sjøørret i Nordåsvannet.

Undersøkelser viser gode tettheter av ungfisk på strekningen nedenfor fisketrappen. Oppstrøms er registrert svært lite fisk.

Den nye fisketrappen er den første kommunen bygger i Bergen. Arna Sportsfiskarlag har tidligere fått bygget en laksetrapp i Storelva, men dette var et nytt og spennede oppdrag for Bergen Bydrift.

– Dette prosjektet har gitt oss både kunnskap og erfaring, og vi håper at det blir flere slike oppgaver, sier Hjelmeland.

kommentarfelt drives av Disqus

Av

Henning Jensen

henning@sydvesten.no

Relaterte saker