Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Det er viktig at dette ikke sklir ut i tid, fyllingsdølene har ventet lenge nok.

Leder:

Sett en deadline

Per Kragseth, styreleder i Fyllingsdalen Kulturråd og Chris Jørgen K. Rødland, nestleder Fyllingsdalen Kulturråd, har vært i møte med den nye kulturbyråden, Helge Stormoen (Frp). Hensikten var å bli bedre kjent med hverandre og ikke minst: Fyllingsdalen Kulturråd ønsket å informere byråden om det arbeidet de gjør i forhold til kulturhus til Fyllingsdalen. Med 43 lag og organisasjoner i ryggen, er Fyllingsdalen Kulturråd en svært viktig aktør i forhold til planleggingen av kulturhuset. Kragseth forteller at de hadde et godt møte med kulturbyråden, og at han fikk et veldig godt inntrykk av ham. Det lover godt. Det betyr at det er etablert en god kontakt og god dialog mellom dem som en må kunne si er blant de viktigste aktørene i saken om kulturhuset i Fyllingsdalen. Kampen om det i det hele tatt skulle komme et kulturhus i Fyllingsdalen er heldigvis over. Nå er det planleggingen av bygging av huset og innholdet i kulturhuset som skal gjøres. Kulturbyråden sier at han ikke har satt noen tidsfrist for når planleggingen av kulturhuset skal være ferdig. «Vi arbeider ikke ut i fra tidsfastsatte rammer. Vi jobber ut i fra en målsetting om å ha et prosjekt som er det optimale for de brukerne som skal fylle huset med innhold. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke har fart i dette planleggingsarbeidet», sier Stormoen. Byrådsavdelingen er i følge Stormoen godt i gang med utredningen av et bygg som skal ivareta fleksible løsninger for både kulturen og idretten som bygget skal huse. Vi er ikke i tvil om at det jobbes godt og fornuftig hos byråden. Men, nå er det på tide å komme med en tidsfrist for når byggingen av kulturhuset kan starte. Dette er ikke et evighetsprosjekt. Den nye kulturbyråden kan godt være litt tøff, og gi fyllingsdølene et årstall og en dato. Sett en tidsfrist og jobb frem mot den. Det er viktig at dette ikke sklir ut i tid, fyllingsdølene har ventet lenge nok. En god og grundig planlegging hvor alle aktører blir hørt, kommer ikke i konflikt med det å sette en tidsfrist for starten av byggingen. Poenget er ikke at en skal starte bygging så raskt som mulig. Poenget er at fyllingsdølene fortjener å få vite når de kan forvente at huset står klart til å ta i mot all den aktiviteten vi er sikker på at huset blir fylt med. At behovet er stort, er det mange år siden noen kunne være i tvil om.

Av

Redaksjon

red@sydvesten.no

Relaterte saker