Velkommen til nye Sydvesten på nett!

Indre Laksevåg trenger bibliotek

Indre Laksevåg er sultefôret på positive møteplasser.

I bystyrets vedtatte fellesplan for bibliotek og museum, som skal gjelde frem til 2022, er det ikke tatt med noen lovnader for re-åpning av bibliotek i Indre Laksevåg. I vedtaket står det at bystyret skal «diskutere (re)åpning av biblioteksfilial på Laksevåg per 1. august 2013». Denne formuleringen er fra bystyrets komité for kultur, idrett og næring, hvor opposisjonen har flertall. For dem som måtte tro at dette er godt nytt for dem som ønsker biblioteket tilbake til Indre Laksevåg, punkterer Høyres gruppeleder i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen, gleden kontant. «Diskusjonen om bibliotek på Indre Laksevåg i 2013 kommer ikke til å overleve bystyrets budsjettforhandling», sier Stolt-Nielsen. Det er selvsagt opprustningen av skolene i Bergen, i tillegg til  kvalitetsutviklingsplanen for barnehager som blir forklart som årsaken til at det ikke vil bli prioritert å re-åpne biblioteket på Indre Laksevåg. At Bergen kommune har en kjempeutfordring med å ruste opp skoler i forfall, noe som vil bli en gigantisk post på budsjettet, det er nok noe de aller fleste kan forstå. Men, det som er litt vanskeligere å forstå, det er at ikke politikerne ser at det savnede biblioteket på Indre Laksevåg er en investering som kan komme til å gi god avkastning på flere områder. Ikke bare er det slik at Indre Laksevåg er sultefôret på positive møteplasser, det er også slik at det nettopp er i denne bydelen behovet for gode møteplasser er særdeles stor. Indre Laksevåg har store levekårsutfordringer. Å re-åpne biblioteket ville derfor vært et godt levekårstiltak. Når bystyret har så store økonomiske utfordringer med å ruste opp skoler i Bergen at andre viktige prosjekter må legges på vent, er det en fordel at noen ser mot andre løsninger enn å bruke av bystyrets budsjettmidler til de viktige prosjektene. Venstres forslag om å finansiere en biblioteksfilial på Indre Laksevåg med statlige områdemidler, er et godt innspill i debatten om bibliotek til bydelen. Leder av Laksevåg Venstre, Trond Wathne Tveiten minner om at områdene Løvstakken og Slettebakken, som begge har levekårsutfordringer, får områdemidler til ulike tiltak som hever levekårsstandarden i området. At et bibliotek er et fornuftig prosjekt å satse på i en del av Laksevåg som absolutt trenger et løft, det er vi ikke i tvil om. Og dersom statens midler kan brukes til det, burde det ikke være noen tvil om at en slik «søknad må sendes».