Velkommen til nye Sydvesten på nett!

Barnegravene forfaller

Gravene til mange av de 61 barna som ble drept under bombingen av Holen skole i 1944 står nå og forfaller på gravplassen på Nygård. [caption id="attachment_490" align="alignleft" width="600" caption="Barnegravene etter bombingen av Holen skole i 1944 står og forfaller på gamle Nygård gravplass. (Foto: Henning Jensen)"]Nett_3509 nygard[/caption] - Jeg har møtt folk som har gått herfra med gråten i halsen, sier leder Birger Raadal i Minneforeningen av 4. oktober 1944. Det er et trist syn som møter oss på gamle Nygård gravplass. Noen fargerike høstblomster pryder barnegravene og gjør kontrasten til de ustelte og nedslitte gravene enda mer grell. Mange av gravsteinene er så nedslitt at en ikke kan lese navnet på barnet som er begravd der. Ornamenter er falt av gravsteinene, de står på skjeve og flere av gravsteinene er så gjengrodd av skitt at de trenger en total restaurering. - Viktig for oss - Vi har gått her på gravplassen i mange herrens år, og har blitt mer og mer frustrert over at barnegravene forfaller på denne måten. For oss som fikk leve videre etter bombingen av Holen skole er barnegravene et veldig viktig minne, sier Raadal. Minneforeningen har jobbet med å få det offentlige til å ta ansvar for vedlikeholdet av barnegravene i årevis, men ingenting har skjedd. Bergen Kirkelige Fellesråd (Bkf) har hatt ansvaret for stell av gravene på gamle Nygård gravplass siden 1997. Det eneste Bkf gjør med barnegravene i dag er å sørge for at det blir plantet blomster med jevne mellomrom. - Mange av oss som jobber med å få restaurert og vedlikeholdt barnegravene er gamle og blir trøtt av denne kampen etter mange år. Dette er minner etter sår som aldri leges, derfor har vi et ansvar for å vedlikeholde barnegravene etter bombingen i 1944 på en anstendig og verdig måte. Dette er viktig for oss. Det er vårt høyeste ønske at gravene blir vedlikeholdt, men vi trenger hjelp av det offentlige, sier Raadal. Stor forskjell [caption id="attachment_494" align="alignleft" width="360" caption="Jacob Hjelmaas og Birger Raadal, i Minneforeningen av 4. oktober 1944, mener det er trist at det offentlige ikke vedlikeholder barnegravene."]Nett_3509 nygard2[/caption] Barnegravene på Nygård er private og ligger ikke under ansvaret til den statlige krigsgravstjenesten. Derfor blir for eksempel russergravene på Solheim og andre krigsgraver vedlikeholdt av staten, mens barnegravene på gamle Nygård gravplass står og forfaller. - Det er trist at det offentlige ikke gjør noe for å vedlikeholde barnegravene. Spesielt når vi ser hvor flinke enkelte pårørende er, sier Jacob Hjelmaas, som også er med i Minneforeningen. Noen av barnegravene er godt vedlikeholdt, og pårørende har på flere av dem byttet ut gravsteinen eller vedlikeholdt den gamle gravsteinen og montert nye bokstaver og ornamenter. Kontrasten mellom de få gravene som blir privat vedlikeholdt og alle de gravene som ikke blir det er derfor enorm. Minneforeningen viser til et vedtak fra da Laksevåg var en egen kommune som sier at gravene skal fredes og holdes i stand av kommunen. Det ble gjort et vedtak i kommuneutvalget i Bergen i 1975 hvor det ble bestemt at fredningstiden av gravene skulle forlenges automatisk. - Forstår reaksjonene Bkf har nylig vært på befaring på gamle Nygård gravplass sammen med Minneforeningen. Etter befaringen har Bkf utredet Bergen kommune sitt vedtak fra 1975. - Vi er i ferd med å få avklart hvem som har ansvaret for å restaurere og vedlikeholde barnegravene. En del av gravene er ikke i god stand og vi forstår godt frustrasjonen til Minneforeningen. Mange av barnegravene trenger en rehabilitering, sier leder for gravferdsforvaltningen Inghild Hareide Hansen i Bkf. Hun forteller at Bkf har som mål å få avklart skjebnen til barnegravene i løpet av høsten. - Jeg vet ikke hvor mye restaureringen vil koste, men det er snakk om omfattende kostnader. Vi får ikke bevilget mye penger til slikt arbeid, men vi skal se hva vi kan gjøre, sier Hareide Hansen. Bkf har et driftsbudsjett på rundt 200 millioner kroner, og mesteparten av pengene er overføringer fra Bergen kommune. Bkf er hjemlet i Kirkeloven og Gravferdsloven, og er et selvstendig offentlig organ på lik linje med kommune og stat. Fellesrådet har ansvar for kirkegårdene i Bergen.