Velkommen til nye Sydvesten på nett!

- Her ble jeg politiker

Den politiske karrieren startet med et brennende engasjement for nærmiljøet i Fyllingsdalen, i dag er hun landets forsvarsminister. [caption id="attachment_416" align="alignleft" width="600" caption="Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)."]Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).[/caption] - Jeg hadde ingen ambisjoner om å bli hverken ordfører eller forsvarsminister da jeg gikk inn i politikken. Bare et ønske om å gjøre en jobb for å få et godt nærmiljø, forteller forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (A). Behov skaper engasjement Forsvarsministeren bodde i Nebbestølen før hun i 1977 flyttet til Bråtet. Nå er hun bosatt på Hjellestad. Den politiske karrieren fikk sin spede start da familien bodde i Fyllingsdalen. Den unge familien Strøm-Erichsen var en turglad familie, men med en funksjonshemmet datter bød turene på noen utfordringer etter hvert. - Vi gikk mange turer blant annet i Nordnesdalen, men med en funksjonshemmet datter ble det på et tidspunkt for tungt å bære henne på ryggen, forteller Strøm-Erichsen. Når mor og far ikke lenger kunne bære sin lille datter på ryggen, meldte det seg et behov for gangveier hvor de kunne trille datteren i vognen på tur. - Det å få etablert skikkelige gangveier i nærmiljøet og bygget barnehage ble derfor svært viktige saker for meg på det tidspunktet, forteller Strøm-Erichsen. Bydelen Fyllingsdalen Engasjementet for barnehage og turveier i nærmiljøet måtte få utløp et sted. Skulle hun melde seg inn i en pressgruppe? Skulle hun melde seg inn i et politisk parti? Hun valgte det siste. Arbeiderpartiet fikk et engasjert nytt medlem. - Politikken er en god arena å få brukt engasjementet sitt, gjennom politisk arbeid kan vi påvirke og være med å forme det nærmiljøet vi ønsker å leve i. Og nettopp nærmiljøet, barnehageutbygging og hvordan Fyllingsdalen som bydel skulle utvikle seg videre var noe jeg var veldig opptatt av. Det å kunne gå tur i nærmiljøet, som for eksempel rundt Ortuvannet med barnevogn var noen av de sakene jeg ville jobbe for, forteller Strøm-Erichsen. - Den jobben elsket jeg Hennes første jobb som heltidspolitiker var som kommunalråd for skole, året var 1995. - Den jobben elsket jeg, det var en utrolig spennende jobb. Jeg fikk blant annet være med på å iverksette SFO og 6-årsreformen i Bergen. Det at barna skal ha det bra på skolen og få god undervisning er veldig viktig, mener Strøm-Erichsen. Hun forteller at hun hadde satt seg som mål å besøke alle skolene i Bergen da hun ble kommunalråd. Tiden ble for knapp til at hun rakk å besøke alle skolene, men det ble mange besøk på skolene i Bergen. Spesielt godt husker hun besøket på Sælen skole. - Da var Gro Harlem Brundtland med, og siden SFO på Sælen skole var spesielt fin, var det stas å vise henne den skolen. Det gjorde ikke besøket mindre hyggelig at Omar Mekki var engasjert konstituert rektor på Sælen den gang, minnes hun. - Bybanen er viktig I 1998 ble hun varaordfører. Året etter ble hun den første kvinnelige ordføreren i byen mellom de syv fjell. Da Bergen gikk over til parlamentarisme i 2000, ble hun byens første byrådsleder. I 2005 ble hun landets forsvarsminister. Hun bedyrer at engasjementet hennes ikke er blitt mindre etter 20 år i politikken. Men som landets forsvarsminister er hennes hovedfokus selvsagt rettet mot landets forsvarspolitikk. - Det er klart at en blir preget av det en holder på med, og jeg er selvfølgelig ikke upåvirket av mine mange reiser til Afghanistan. Men jeg er også fremdeles svært opptatt av barns oppvekstvilkår og at vi må skape gode nærmiljø for alle. Jeg er også opptatt av næringspolitikk, energispørsmål, kultur, og ikke minst bybanen i Bergen. Selv om jeg nok i sin tid mistet en del stemmer på grunn av mitt engasjement i den saken, står jeg fast på at bybanen er svært viktig for Bergen, sier forsvarsministeren, og legger smilende til at hun lett lar seg engasjere. Som om det skulle være nødvendig å fortelle. Å engasjere seg i sin egen hverdag mener hun er nødvendig. - En hver er ekspert på sin egen alder. Alle bør spørre seg selv hva som er viktig i sitt liv nå. Politikk handler om å ville noe, om å påvirke til forandring slik at alle får en så god livssituasjon som mulig, mener Strøm-Erichsen. Opptatt av Fyllingsdalen Selv om forsvarsministeren har flyttet fra Fyllingsdalen, har hun ikke glemt bydelen hvor hennes politiske karriere startet. - Jeg har tenkt mye på Fyllingsdalen. Min far var eiendomssjef i Bergen kommune. Jeg husker at min far og jeg en dag stod oppe i Krohnegården og kikket utover Fyllingsdalen. Det må ha vært en gang tidlig på 60-tallet. Han fortalte meg at det skulle komme en hel liten by der nede. Der skulle det bo mange mennesker. Jeg husker det utsynet så godt, smiler hun, og legger til at hun synes Fyllingsdalen er blitt en veldig godt planlagt bydel, en god bydel å bo i, mener forsvarsministeren. Tillit og troverdighet Valgdagen nærmer seg med stormskritt, og landets forsvarsminister forteller at hun i løpet av valgkampen har møtt mange engasjerte mennesker. Til førstegangsvelgeren som ikke vet hva han skal stemme, har hun et råd. - Spør deg selv hva som er viktig i livet ditt akkurat nå og bruk stemmen din til å påvirke politikken i de sakene du er opptatt av, råder forsvarsministeren. - Arbeiderpartiet har en kampanje der vi utfordrer folk til å bruke seks ord på å fortelle hva som er viktig for deg. Jeg har valgt meg; «Verne om velferden og forsvare fellesskapet». Disse ordene favner om det som jeg mener er viktig å ta vare på og videreutvikle i vårt samfinn. Etter 20 engasjerte år i politikken, de fire siste som landets forsvarsminister, håper hun at hun selv har opparbeidet seg troverdighet. - Jeg håper at folk opplever meg som engasjert, lyttende og at jeg har troverdighet. Troverdighet handler om tillit, og det er viktig for meg, sier forsvarsministeren. - Vi går jo inn i politikken for å gjøre en jobb for å gjøre hverdagen bedre for folk.  Jeg får håpe at folk sier om meg at «hun gjør så godt hun kan», smiler Anne-Grete Strøm-Erichsen.