Velkommen til nye Sydvesten på nett!
  • Arne Jokobsen

På tide å velge en lokal pensjonist

Debattinnlegg: Er det ikke på tide å velge en pensjonist fra Bergen inn på Stortinget?

Kanskje det er et ubehagelig spørsmål for mange, men det er en klinkende klar sannhet at i mitt parti, Arbeiderpartiet, utgjør pensjoniststemmene en større andel enn andre partier. Det må vi pensjonister gjøre noe med. Arbeiderpartiet i Bergen bør kjenne sin besøkelsestid og sørge for at en pensjonist med god politisk og faglig skolering blir sendt til Stortinget ved valget i 2017.

Pensjonistforbundet har foreslått en egen statsrådspost for pensjonistsaker, men det trekker i langdrag, så i mellomtiden bør pensjonistene rundt i landet medvirke til at pensjonistene får en plass høyt oppe på partienes stortingslister.

I Bergen har seniorene en aktiv gruppe som utgjør 40 prosent av medlemsmassen av Arbeiderpartiets medlemmer i Bergen. Jeg tror det er stor enighet blant disse at en representant fra pensjonistene vil være en fin gest overfor de som har tatt tunge tak når landet skulle bygges.

Av Arne Jakobsen (A),
politisk veteran.

Av

Redaksjon

red@sydvesten.no