Velkommen til nye Sydvesten på nett!

Skandalevedtak av bystyret

Bybaneplanleggingen til Åsane har sporet av og må snarest på skinner igjen, skriv Odd Inge Matre (Ap).

I bystyret på tirsdag vart det gjort vedtak, med knappest mulig flertall (Høgre, FrP og KrF), på at bybanen til Åsane skal ha tunnelinnslag midt i byens historiske sentrum ved Kjøttbasaren. Dette vedtaket er rett og slett ein skandale for byen. Å ha tunnelinnslaget ved Kjøttbasaren er det alternativet som fagmyndighetene fraråder mest, og er egentlig også det minst foretrukne tunnelalternativet i bystyret.

I bystyret er det reelle fleirtallet for et tunnelinnslag i Peter Motzfelds gate. Dette vart foreslått av Arbeiderpartiet og Sp, men falt dessverre fordi byrådspartiene stemte taktisk i et forsøk på å redda byrådet frå kollaps. Dette er uverdig. Her skal bystyret gjere eit av dei viktigaste vedtakene dette tiåret, og som vil prege sentrum i all overskuelig framtid, og ein lar partitaktiske hensyn råde. Det er egentlig ingen i bystyret som vil ha tunnelinnslag for bybanen ved Kjøttbasaren og likevel får det fleirtall!

Håpet ligg i at et tunnelinnslag ved Kjøttbasaren trulig aldri vert realisert. So snart ein begynner å pirka i grunnen, vil det vise seg ikkje å vera realiserbart grunna fortidsminner, undergraving av Bryggen med mer. Dette håpet ligg nok også hjå mange i Høgre og FrP, som egentlig hadde foretrukket tunnelinnslag i Peter Motzfelds gate. Men det vil ta tid og forsenka heile prosessen med å starte byggingen av bybanen til Åsane og ein risikerer også at det videre utbyggingen mot vest til Fyllingsdalen og Loddefjord vert sterkt forsinka.

Det beste no hadde vore å fått saken opp i bystyret på nytt så snart som mulig. Det nye byrådet, som no er eit mindretallsbyråd av Høgre og FrP, står fritt til å fremma saken på nytt for å få fram det reelle fleirtallet i bystyret som vil ha tunnelinnslaget i Peter Motzfelds gate. Bybaneplanleggingen til Åsane har sporet av og må snarest på skinner igjen.

Av Odd Inge Matre,

vararepresentant til bystyret,

Arbeiderpartiet.

kommentarfelt drives av Disqus