Velkommen til nye Sydvesten på nett!

Debatt:

La bergenserne bestemme!

Bergenserne må selv få være med å avgjøre hvorvidt vi ønsker reklame i byrommene, skriver Øystein Bønes (MDG).

Planene om flere hundre nye reklameflater i byrommet vekker et bredt engasjement i Bergen. Det er en sak som angår oss alle: Ingen slipper unna byromsreklame, og nettopp derfor bør alle få muligheten til å være med på å avgjøre. Bergen er en av få byer som har stått imot presset om reklame i byrommet. Stor folkelig mobilisering gjorde at bystyret sa nei i 2005, med begrunnelse i vern av det kulturhistoriske sentrum, åpenhet og felles bruk av byrom, og å hindre kjøpepress mot barn og unge. Nå kommer saken opp igjen, og fylkestinget har innstilt på byromsreklame, men er avhengig av tillatelse fra Bergen. Byrådet sier ja, men saken skal avgjøres i bystyret.

Mye av den kommersielle reklamen kan vi unngå. Vi kan skifte tv-kanal og bla forbi reklameannonser som star på trykk. Men å unngå reklameplakater som står ved busstoppene lar seg vanskelig gjøre da de står spredt utover alt. Også i vår bydel. Mange av dem som bruker bussen er avhengig av den og mange går daglig forbi busstoppene. Reklame på leskur, busser og skjermer inne på Bybanen, innebærer en så dramatisk forandring at alle bør ha muligheten til å si sin mening.

Selv om det representative demokratiet dominerer, har Norge lange tradisjoner for direkte demokrati på lokalt plan. Det ble avholdt 679 lokale folkeavstemninger fra 1970 til 2009, og de fleste folkeavstemningene har hatt tema som alkohol, målform, territorielle spørsmål, krets og identitet eller miljøvern. Bergen utmerker seg som kommunen med nest flest folkeavstemninger med sine nitten i perioden 1970-2009, alle med målform som tema. Nå er det på tide med et nytt tema, og byromsreklame egner seg godt til en avstemning, med to klare svaralternativer, ja eller nei takk til reklamen.

Det er bergenserne som må leve med byromsreklamen, og blir det inngått en avtale om reklame, vil den ha lengre varighet enn bystyrets valgperiode. Miljøpartiet De Grønne mener derfor det bør være opp til hele befolkningen å avgjøre saken i en folkeavstemning, og vi håper at bystyret vil støtte forslaget.

Av Øystein Bønes

Leder i Fyllingsdalen bydelslag,- Miljøpartiet De Grønne

kommentarfelt drives av Disqus