Velkommen til nye Sydvesten på nett!
 • Vennskapsringen rundt Ortun skole strekker seg over hele skoleplassen. (Foto: Mette L. Skulstad)

 • Med sang, boller, saft og vennskapsring markerte Ortun skole at de har nulltoleranse for mobbing ved skolen sin. 

 • Rektor ved Ortun skole, Stein Larsen, forteller at elevundersøkelser viser at det er lite mobbing ved Ortun skole.

 • Vennskapsknute.

 • Lærer Vegard Lund er Olweus-representant ved skolen.

 • Boller og saft nok til alle de 329 elevene.

 • Vennskapsringen strekker seg innover i gangene og i trappehusene på skolen.

Mobbemarkering på Ortun skole

«Mobbing er utrolig destruktivt, ødeleggende, nedbrytende, sårende og farlig for de som utsettes for det». Beskjeden fra lærer Vegard Lund, Ortun skole sin Olweus-representant, var klar og tydelig da Ortun skole hadde sin årlige markering mot mobbing.

Han minnet elevene på at mobbing aldri må  glemmes.

Rammer tusenvis av barn og unge

– Mobbing rammer tusenvis av uskyldige barn og unge på skoler i Norge hver dag, dessverre, også her på Ortun. Men elevundersøkelsene våre viser at vi er på rett vei, at arbeidet vårt virker, sa Lund.

På Ortun skole er det nulltoleranse for mobbing.

– Det jobbes aktivt mot mobbing gjennom hele året, men en dag hvert år har vi en happening for å markere at vi tar avstand fra mobbing, og at vennskap forebygger mobbing, forklarer rektor Stein Larsen .

Markeringen starter med en vennskapsring som går gjennom hele skolen, i alle ganger, kriker og kroker. Ut på skoleplassen og rundt skolen. Med 329 elever, lærere og andre ansatte ved skolen, skulle en tro at det var lett å lage den lange vennskapsringen. Men litt utfordrende var det.

– Dere må ha lange armer!

– Kom igjen, vi klarer det!

Beskjeden om lange armer ble sendt innover i gangene, nedover trapper, ut på skoleplassen. Og jammen klarte de ikke å slutte vennskapsringen.

– Bry dere

Etter at vennskapsringen var oppløst, samlet alle elevene seg på skoleplassen. Olweus-representant og lærer Lund holdt appell og elevene sang Ortun skoles egen vennskapssang. Etterpå vanket det boller og saft til alle.

– Denne markeringen er en viktig ting å gjøre. Selv om vi jobber aktivt mot mobbing gjennom hele året, er det fint å ha en dag hvor vi gjør noe ekstra for å vise at vi ikke tolererer mobbing her på skolen, sier rektor.

– Vi har gode rutiner for å jobbe mot mobbing her på skolen, men det er ikke alltid lett for oss å vite, eller se. Mobbingen foregår som oftest skjult og er vanskelig å oppdage. Så hvis du utsettes for mobbing, si i fra. Og alle dere andre, med øyne og ører der ute, si i fra om dere har mistanke om mobbing. Ellers er dere indirekte med på det dere også. Bry dere, er den klare oppfordringen fra Lund.

 

Ortun skole sin egen sang:

Ortunsmilet

«Den dagen du har et smil på lur,

Ikke gjem det vekk.

Du kan dele det med andre og du får det igjen,

en gang du trenger det selv»

 

Refreng:

«Med et smil

Med et smiiiil

Gi meg din hånd og smil til meg.

Her på Ortun er vi venner, selv med dem vi ikke kjenner,

bare prøv det, gi et smil, gi et smil.»

 

«Det er en kraft i et lite smil

Som gjør andre glad.

Vi kan sammen dele latter, synge sangen, klappe takten.

Bare prøv det, gi et smil.»

 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no

Olweusprogrammet

 

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som mål:

 • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.
 • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.
 • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte
 • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i programmet:
  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
 • Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte
 • (Kilde: Uni Research Helse).

 

Dan Olweus

Dan Åke Olweus (født 18. april 1931 i NässjöKalmarSverige) er psykolog, og professor emeritus i personlighetspsykologi ved Universitetet i Bergen. Olweus er sentral forsker innenfor emnet mobbing, og har gjort et stort arbeid for å klarlegge hvem som mobbes, hvem som mobber og hvordan mobbing kan stoppes. (Kilde: Wikipedia).

 

 

Relaterte saker